Trygge leverandører er gode leverandører

Totalt teller leverandørene våre mer enn hundre. Noen bitte små, noen veldig store. Råvarekvalitet er et viktig valgkriterium. Men også at de kan godkjennes som leverandører i henhold til våre krav til kvalitetssikring. Det betyr at de må ha gode systemer.

Vi legger stor vekt på tett kontakt med de som leverer oss varer. Ukentlig oppfølging gjør at vi får en svært god følelse med hva som skjer i markedet, enten det dreier seg om pris, volum eller tilgjengelighet.